Blog

Khách hàng doanh nghiệp

Chỉ số là công cụ rất hữu ích trong đầu tư. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thà phó mặc quyết định của họ cho số phận còn hơn là dựa vào các chỉ số tài chính “đáng sợ”.

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Phòng 206, 171 Cao Thắng, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper