Blog

Khách hàng doanh nghiệp

Items filtered by date: Tháng 6 2016

BCLCTT là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền đầu kỳ, tình hình các dòng tiền thu vào, chi ra và tình hình số dư tiền mặt cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo bổ sung tình hình tài chính của doanh nghiệp mà bảng cân đối và báo cáo kinh doanh chủa phản ánh hết được.

Published in Kế toán tài chính

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper