Khách hàng doanh nghiệp

Việc kết hợp hàm Vlookup và hàm choose giúp vượt qua giới hạn tìm kiếm trong một bảng dữ liệu của Vlookup. Các bạn xem video và tải file ứng dụng đính kèm để thực…
BCLCTT là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền đầu kỳ, tình hình các dòng tiền thu vào, chi ra và tình hình số dư tiền mặt cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo…
Theo điều 90 trong Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012, tiền lương sẽ gồm 3 bộ phận cấu thành là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu đúng…
Các bạn tham khảo Slide bài giảng tóm tắt thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng năm 2015 File bài giảng gồm 150 slide xoay quanh 3 nội dung Phần 1: Quy…

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper