Blog

Khách hàng doanh nghiệp

Items filtered by date: Tháng 2 2015

19 Chuyên đề về thuế TNDN quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC khác biệt so với thông tư 123/2012/TT-BTC

Published in Pháp luật thuế
Chủ nhật, 01 Tháng 2 2015 04:55

Bản tin thuế tuần 4 tháng 1 năm 2015

1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng - Công văn số 114/TCT-KK ngày 14/01/2015

Trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Published in Pháp luật thuế

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper