CFO

Đào tạo giám đốc tài chính

Chương trình gồm 12 phân hệ, kéo dài trong 3 tháng, trang bị các kiến thức cần thiết để làm nghề CFO một cách chuyên nghiệp.

Chi tiết

TAX

Quản trị viên thuế

Chương trình mang lại kiến thức tổng hợp về 4 loại thuế, kỹ thuật quyết toán thuế và lập kế hoạch thuế hiệu quả.

Chi tiết

PMA

Kế toán quản trị thực hành

Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Kỹ năng thiết lập và quản lý hệ thống kế toán quản trị.

Chi tiết

Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

163 Nguyễn Văn Trỗi, Tp.HCM - Tel: 0916.000.247

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper