Khách hàng doanh nghiệp

Hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng Excel

BCLCTT là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền đầu kỳ, tình hình các dòng tiền thu vào, chi ra và tình hình số dư tiền mặt cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo bổ sung tình hình tài chính của doanh nghiệp mà bảng cân đối và báo cáo kinh doanh chủa phản ánh hết được.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 hoạt động chính:

  • - Hoạt động kinh doanh
  • -Hoạt động đầu tư
  • -Hoạt động tài chính

Phân tích BCLCTT của doanh nghiệp còn cho nhà quản lý thấy doanh nghiệp có khả năng tự tạo ra tiền để tài trợ cho các cơ hội đầu tư mới khi doanh nghiệp nắm bắt được   mà không phụ thuộc bên ngoài không?

Dữ liệu phân tích mẫu

Phần 1: Áp dụng phân tích tỷ số

  • Phân tích thông qua hoạt động kinh doanh: Xem xét tỷ trọng giữa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh so với tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động để biết được có bao nhiêu phần trăm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động
  • Phân tích hoạt động đầu tư: Tỷ trọng lưu chuyển từ HD Đầu tư, tỷ trọng dòng tiền thu từ HDDT, tỷ trọng dòng tiền chi từ HDDT
  • Phân tích hoạt động tài chính: Tỷ trọng lưu chuyển từ HD tài chính, tỷ trọng dòng tiền thu từ HD tài chính, tỷ trọng dòng tiền chi từ HD tài chính.

 

Phần 2: Áp dụng phân tích tỷ trọng

Sử dụng phương pháp so sánh ( ngang và dọc) để xác định biến động của chỉ tiêu tiền cuối kỳ và xác định được ảnh hưởng của từng hoạt động

Nhận xét

Tiền cuối kỳ  năm nay giảm hơn so với năm trước là 10.300 với tỷ lệ giảm xuống là 36,92%. Nguyên nhân là do:

  • Ảnh hưởng của dong tiền thuần hoạt động kinh doanh giảm 120 so với năm trước, tỷ lệ giảm xuống là 23,08%.
  • Ảnh hưởng của dòng tiền thuần hoạt động đầu tư tăng 1500 so với năm trước, tỷ lệ tăng thêm là 45,45%
  • Ảnh hưởng của dòng tiền thuần HD tài chính giảm 2200 so với năm trước, tỷ lệ giảm đi là 23,4%

Các bạn tải file excel đính kèm có công thức để tiện tham khảo nhé

Nguồn: CleverCFO Education vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Tài liệu tham khảo: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ths. ThS. Đinh Thị Thu Hiền

 

 

Read 30670 times
Rate this item
(11 votes)
Super User

Chúng tôi tin rằng CFO là một nghề mang tính chuyên nghiệp.

Website: clevercfo.edu.vn

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper