Blog

Khách hàng doanh nghiệp

Các bạn tham khảo Slide bài giảng tóm tắt thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng năm 2015

File bài giảng gồm 150 slide xoay quanh 3 nội dung

  • Phần 1: Quy định chung
  • Phần 2: Tóm tắt một số nội dung mới trong tài khoản kế toán
  • Phần 3: Báo cáo tài chính

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper