Khách hàng doanh nghiệp

Trọn bộ thông tư về các sắc thuế còn hiệu lực 2017

Các quy định về thuế thay đổi... liên tục làm các bạn kế toán thuế cảm thấy khó khăn khi ghi nhớ. Ở bài viết này CleverCFO tập hợp lại các thông tư còn có hiệu lực theo 3 sắc thuế TNCN, TNDN, GTGT và thông tư hợp nhất (tập hợp các thay đổi về 1 thông tư duy nhất)

Việc tham khảo quy định về thuế qua các thông tư, đối chiếu các quy định thay đổi sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn việc tham khảo các công văn hướng dẫn, hay các quy định tóm tắt. Ví dụ đơn cử cho chi phí mua bảo hiểm nhân thọ

Thông tư 78/2014/TT-BTC: 2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Thông tư 96/2015/TT-BTC: b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Nhìn thoáng qua chúng ta tưởng chừng ở thông tư 96/2015/TT-BTC bỏ mức khống chế 01 triệu đồng/ tháng cho phần BHNT. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem kỹ hơn, ở TT 96/2015/TT-BTC đã bỏ quy định ở mục 2.11 về thanh toán đủ các khoản bảo hiểm

Thông tư 78/2014/TT-BTC: "Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật trước sau đó mới được tính vào chi phí được trừ đối với khoản bảo hiểm tự nguyện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc)."

Như vậy, ngoài việc bỏ mức khống chế 1tr đồng, quy định về "thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc" - nợ bảo hiểm bắt buộc không được đưa vào chi phí của phần BHNT đã được tháo gỡ ở thông tư 96/2015/TT-BTC. Ngoài ra ở thông tư hợp nhất số 26/VBHN-BTC cũng không đề cập đến vấn đề này

Các bạn tải trọn bộ các thông tư và thông tư hợp nhất các sắc thuế GTGT, TNDN, TNCN mới nhất đến thời điểm hiện tại trong file đính kèm nhé.

Khóa đào tạo kỹ thuật quyết toán thuế 2017 tại đây: http://clevercfo.edu.vn/cfo/63-ky-thuat-quyet-toan-thue.html

CleverCFO Education

Read 10224 times
Rate this item
(2 votes)
Super User

Chúng tôi tin rằng CFO là một nghề mang tính chuyên nghiệp.

Website: clevercfo.edu.vn

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper