Khách hàng doanh nghiệp

Tính hoa hồng bán hàng đơn giản bằng hàm lookup

Làm kế toán tại các công ty thương mại, nhu cầu tính thưởng % dựa trên doanh số của các anh nhân viên kinh doanh là nhu cầu thường xuyên. Giả sử công ty có chính sách thưởng như sau bảng tính phía dưới, yêu cầu kế toán xác định % chiết khấu. Chúng ta có thể xử lý vấn đề này rất đơn giản bằng hàm lookup

1. Bảng chiết khấu chúng ta đặt tên là "Bang_chiet_khau"

Bảng chiết khấu dùng hàm lookup

2. Xác định tỷ lệ % hoa hồng của từng anh kinh doanh bằng cách so sánh doanh thu đạt được với bảng chiết khấu bằng cú pháp lookup(doanhso,bang_chiet_khau)

bảng tính tỷ lệ chiết khấu hàm lookup

 

Các bạn tải file ví dụ trong file đính kèm về tham khảo nhé


Khóa học 100 thủ thuật excel tại: http://clevercfo.edu.vn/100-thu-thuat-excel-ke-toan-tai-chinh.html

Hướng dẫn sử dụng hàm lookup

 1. Hàm LOOKUP() trả về một giá trị từ một vùng dữ liệu gồm 1 cột hoặc 1 hàng, hoặc từ một mảng.
 2. Hàm LOOKUP() là hàm cải tiến từ hai hàm VLOOKUP() và hàm HLOOKUP() vì nó có thêm chức năng phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột.

Hàm LOOKUP() có hai dạng:

- Dạng mảng: hàm tìm giá trị được xác định trong cột hoặc hàng thứ nhất của mảng sau đó trả về giá trị ở cùng vị trí đó trong cột hoặc hàng cuối cùng của mảng. Nên sử dụng dạng mảng khi danh sách gồm ít giá trị và giá trị không thay đổi.

- Dạng Vector: hàm tìm một giá trị trong vùng dữ liệu gồm một hàng hoặc một cột sau đó trả về một giá trị cùng vị trí đó trong một hàng hoặc một cột thứ hai. Nên sử dụng dạng vecto khi danh sách cần tìm gồm nhiều giá trị hoặc các giá trị có thể thay đổi.

Ghi chú

 • Dữ liệu cần tìm bằng hàm LOOKUP() phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần để hàm LOOKUP() hoạt động đúng cách.
 • Các bạn có thể dùng hàm LOOKUP() thay thế hàm IF().

Cú pháp =LOOKUP(lookup_value, array)

Trong đó:

 • lookup_value: giá trị cần tìm kiếm trong một mảng, lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị logic, tên hoặc tham chiếu tới một giá trị.
 • array: vùng tìm kiếm bao gồm các ô có chứa văn bản, số hoặc giá trị logic mà các bạn muốn tìm lookup_value trong đó.

Ghi chú

 • Nếu như lookup_value không được tìm thấy trong array , hàm sẽ dùng giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.
 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột hoặc hàng thứ nhất của array thì hàm sẽ trả về lỗi.
 • Nếu array là vùng có số cột nhiều hơn số hàng thì hàm LOOKUP() sẽ tìm giá trị lookup_value trong hàng thứ nhất. Ngược lại nếu array có dạng vuông hoặc có số hàng nhiều hơn số cột thì hàm sẽ tìm kiếm lookup_value trong cột thứ nhất.
 • Các giá trị trong array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần để có kết quả chính xác nhất.
 • Hàm LOOKUP() không phân biệt văn bản chữ hoa và chữ thường.

Nguồn: Trung tâm đào tạo Giám Đốc Tài Chính CleverCFO vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Read 14372 times
Rate this item
(2 votes)
Super User

Chúng tôi tin rằng CFO là một nghề mang tính chuyên nghiệp.

Website: clevercfo.edu.vn

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper