Khách hàng doanh nghiệp

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập…
Một công ty vừa phát hành cổ phiếu ra công chúng với giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Sau khi phát hành giá cổ phiếu tiếp tục tăng với tốc độ phi…
Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính…
Chỉ số là công cụ rất hữu ích trong đầu tư. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thà phó mặc quyết định của họ cho số phận còn hơn là dựa vào…

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper