Khách hàng doanh nghiệp

Một công ty vừa phát hành cổ phiếu ra công chúng với giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Sau khi phát hành giá cổ phiếu tiếp tục tăng với tốc độ phi mã. Các nhà đầu tư vui mừng, lãnh đạo công ty hỉ hả.

Báo cáo tài chính của công ty - Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo dòng tiền - là một nguồn dữ liệu chính để phân tích giá trị đầu tư của cổ phiếu công ty đó.

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper