Khách hàng doanh nghiệp

Mùa báo cáo tài chính năm 2016 đã bắt đầu, cũng là mùa đại hội cổ đông nên đang rộ lên tình trạng “phù phép” kết quả kinh doanh để làm đẹp báo cáo tài…
Chúng ta kinh doanh, chúng ta chăm chỉ " cày cuốc" đi làm... mục đích là để " túi tiền" của chúng ta ngày một nhiều thêm. Nhưng làm thế nào để quản lý đồng…
Cấu trúc tài chính được hiểu là sự kết hợp các nguồn vốn (chủ sở hữu, nợ ngắn và dài hạn) được sử dụng để tài trợ cho việc đầu tư tài sản của doanh…
Đặt bối cảnh một CEO mới về công ty - Giúp công ty tăng trưởng 150% doanh thu từ đó đưa ra 7 yêu cầu cho kế toán trưởng hiện tại. Từ đó phát sinh…

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper