Khách hàng doanh nghiệp

Với chúng tôi, Giám đốc tài chính là một nghề hơn là một chức danh. Công việc chính của CFO là giữ cho nguồn tiền của doanh nghiệp luôn lưu thông một cách hiệu quả nhất. Vậy làm thế nào để các CFO đóng góp cho doanh nghiệp được nhiều hơn và bản thân CFO chạm tới vị trí cao nhất là lên CEO, đây luôn là câu hỏi thường trực trong mỗi người Giám đốc tài chính ngày nay.

Học viên tốt nghiệp khóa đào tạo CFO

Các bạn học viên vừa tốt nghiệp khóa đào tạo CFO

CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

  • Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu.
  • Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn.
  • Vai trò thiết kế thương vụ: CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn...
  • Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí...

Chương trình đào tạo Giám đốc tài chính chuyên nghiệp được chúng tôi thiết kế đặc biệt để trả CFO về đúng vị trí và phát huy tối đa vai trò của vị trí CFO tại doanh nghiệp. Khóa đào tạo của chúng tôi bao gồm 12 phân hệ chính.

CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu như: Nợ khó đòi vượt quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp, âm mưu thôn tính doanh nghiệp của đối tác cạnh tranh...

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra CFO còn xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất …

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO lão luyện trong dàn xếp các vụ đầu tư mạo hiểm, quyết định thâu tóm, sáp nhập hay hợp tác chiến lược với công ty khác. Tự tay CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn... Nhờ đó doanh nghiệp sẽ nắm được nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư và tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí... với doanh nghiệp thông qua những cuộc ngoại giao mang tính chất kinh tế ví dụ như dàn xếp vay vốn, quan hệ với các quỹ đầu tư… - See more at: http://startup.reic.vn/2008/04/cfo-nghe-giam-oc-tai-chinh.html#sthash.aeQdYtN8.dpuf
CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu như: Nợ khó đòi vượt quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp, âm mưu thôn tính doanh nghiệp của đối tác cạnh tranh...

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra CFO còn xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất …

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO lão luyện trong dàn xếp các vụ đầu tư mạo hiểm, quyết định thâu tóm, sáp nhập hay hợp tác chiến lược với công ty khác. Tự tay CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn... Nhờ đó doanh nghiệp sẽ nắm được nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư và tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí... với doanh nghiệp thông qua những cuộc ngoại giao mang tính chất kinh tế ví dụ như dàn xếp vay vốn, quan hệ với các quỹ đầu tư… - See more at: http://startup.reic.vn/2008/04/cfo-nghe-giam-oc-tai-chinh.html#sthash.aeQdYtN8.dpuf
CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu như: Nợ khó đòi vượt quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp, âm mưu thôn tính doanh nghiệp của đối tác cạnh tranh...

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra CFO còn xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất …

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO lão luyện trong dàn xếp các vụ đầu tư mạo hiểm, quyết định thâu tóm, sáp nhập hay hợp tác chiến lược với công ty khác. Tự tay CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn... Nhờ đó doanh nghiệp sẽ nắm được nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư và tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí... với doanh nghiệp thông qua những cuộc ngoại giao mang tính chất kinh tế ví dụ như dàn xếp vay vốn, quan hệ với các quỹ đầu tư… - See more at: http://startup.reic.vn/2008/04/cfo-nghe-giam-oc-tai-chinh.html#sthash.aeQdYtN8.dpuf
CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu như: Nợ khó đòi vượt quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp, âm mưu thôn tính doanh nghiệp của đối tác cạnh tranh...

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra CFO còn xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất …

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO lão luyện trong dàn xếp các vụ đầu tư mạo hiểm, quyết định thâu tóm, sáp nhập hay hợp tác chiến lược với công ty khác. Tự tay CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn... Nhờ đó doanh nghiệp sẽ nắm được nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư và tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí... với doanh nghiệp thông qua những cuộc ngoại giao mang tính chất kinh tế ví dụ như dàn xếp vay vốn, quan hệ với các quỹ đầu tư… - See more at: http://startup.reic.vn/2008/04/cfo-nghe-giam-oc-tai-chinh.html#sthash.aeQdYtN8.dpuf
CFO đôi khi hay bị nhầm lẫn với vai trò một kế toán trưởng nhưng có rất nhiều việc của CFO kế toán trưởng không làm được. Trong doanh nghiệp, tầm quan trọng của CFO chỉ sau mỗi Tổng giám đốc và dù chỉ là Giám đốc tài chính nhưng thật ra CFO phải đóng tới bốn "vai". Đó là: vai trò quản trị rủi ro tài chính, vai trò chiến lược, vai trò thiết kế thương vụ và vai trò truyền thông.

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu như: Nợ khó đòi vượt quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp, âm mưu thôn tính doanh nghiệp của đối tác cạnh tranh...

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra CFO còn xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất …

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO lão luyện trong dàn xếp các vụ đầu tư mạo hiểm, quyết định thâu tóm, sáp nhập hay hợp tác chiến lược với công ty khác. Tự tay CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn... Nhờ đó doanh nghiệp sẽ nắm được nhiều cơ hội kinh doanh đầu tư và tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán…

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí... với doanh nghiệp thông qua những cuộc ngoại giao mang tính chất kinh tế ví dụ như dàn xếp vay vốn, quan hệ với các quỹ đầu tư… - See more at: http://startup.reic.vn/2008/04/cfo-nghe-giam-oc-tai-chinh.html#sthash.aeQdYtN8.dpuf
 

Chất lượng trong từng chuyên đề đào tạo

Qua hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã chia sẻ các chuyên đề này đến hơn 2000 học viên. Các bạn có thể tham  khảo ý kiến của các Anh/Chị học viên đã tham dự chương trình của chúng tôi bằng cách click vào các hình ảnh dưới đây.

Ý kiến học viên lớp CFOÝ kiến học viên lớp CFOÝ kiến học viên lớp CFO

Khách hàng dịch vụ đào tạo doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp

70% thời lượng của chương trình đào tạo giám đốc tài chính là thực hành các tính huống thực tế của doanh nghiệp dựa trên nền tảng lý thuyết của hàng ngàn trang tài liệu xoay quanh 12 chuyên đề đào tạo. Chúng tôi đã tập hợp, tham khảo các tài liệu này khi xây dựng chương trình. Chúng tôi tin rằng bộ tài liệu này rất hữu ích và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ đến mọi người

tải về chương trình đào tạo CFO

Thông tin tuyển sinh

Chương trình có thể được tổ chức vào các buổi trong tuần hoặc thời gian cuối tuần, thời gian của mỗi khóa có thể kéo dài 4 tháng hoặc 6 tháng.

Học phí ưu đãi còn: 26.000.000 VND/học viên (học phí trên chưa bao gồm 10% VAT)

Để biết thêm thông tin hoặc nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình, các chính sách ưu đãi học phí, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tư Vấn Đào TạoMs. Thiên Hà - Hotline: 0916.022.247 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đăng ký trực tuyến

[/block]

Chất lượng trong từng khóa học là cam kết của chúng tôi. Hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu học viên không hài lòng.

Tất cả các khóa học của CleverCFO là khóa học không ghi âm, các anh chị học viên tham gia vui lòng hỗ trợ trung tâm. Cám ơn anh chị!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CLEVERCFO

Tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 0903.110.120

Hotline: 0916 022 247 - Email: lienhe@clevercfo.edu.vn

JoomShaper